USK Konu Başlıkları

Kongrede sunulmak üzere önereceğiniz her türlü sunumu mutlaka aşağıdaki ana başlıklardan biriyle ilişkilendiriniz.

 

 

 

  • Gelişimsel nörobiyoloji

  • Moleküler ve hücresel sinirbilim

  • Nöronal uyarılabilirlik ve sinaps fonksiyonu

  • Duyusal ve motor sistemler

  • Davranış ve bilişsel sinirbilim

  • Uyku, otonom ve nöroendokrin sistemler

  • Nöral ağlar ve hesaplamalı sinirbilim

  • Nörogörüntüleme ve nöromikroskopi

  • Sinir sistemi hastalıkları ve tedavi yaklaşımları

  • Diğer (Sinirbilim eğitimi, nöroetik, nörofelsefe, nöroekonomi vb.)