Bilimsel Program

Bildiri kitabına burada ulaşabilirsiniz.

6 Kasım 2020, Cuma
Salon ASalon BSalon C
9:00 - 12:00Kurs 1: Bilişsel sinirbilim araştırmalarında EEG kullanımı: Temel ve ileri düzey analiz teknikleri
Eğiticiler: Dr. Öğretim Üyesi Burcu Ayşen Ürgen, Berfin Aydın, Hilal Nizamoğlu, Sena Er, Hüseyin Orkun Elmas
Kurs 2: Manyetik rezonans görüntüleme ile beyin işlevsel bağlantısallık ve yapısal morfometri analizleri
Eğiticiler: Prof. Dr. Metehan Çiçek, Prof. Dr. Tamer Demiralp, Dr. Öğr. Üy. Ali Bayram, Dr. Öğr. Üy. Sertaç Üstün, Dr. Gözde Kızılateş Evin, Gözde Vatansever, Uzm. Psk. Ulaş Ay
Kurs 5: MR görüntülerinde beyinde bulunan tümör hacminin hesaplanması
Eğiticiler: Prof. Dr. Niyazi Acer
12:00 - 13:30Öğlen Arası
13:30 - 16:30Kurs 3: Göz izleme yöntemleri
Eğiticiler: Doç. Dr. Cengiz Acartürk
Kurs 2: Manyetik rezonans görüntüleme ile beyin işlevsel bağlantısallık ve yapısal morfometri analizleri
Eğiticiler: Prof. Dr. Metehan Çiçek, Prof. Dr. Tamer Demiralp, Dr. Öğr. Üy. Sertaç Üstün, Dr. Gözde Kızılateş Evin, Gözde Vatansever, Uzm. Psk. Ulaş Ay
Kurs 4: fNIRS optik beyin görüntüleme yöntemi ve uygulamaları
Eğiticiler: Dr. Öğr. Üy. Murat Perit Çakır
16:30 - 16:45Ara
16:45 - 17:00Açılış
17:00 - 18:00Açılış Konferansı
Cerebellum and cognition
Prof. Dr. Hakan Gürvit
Oturum Başkanı:Prof. Dr. Ergin Atalar
7 Kasım 2020, Cumartesi
Salon ASalon BSalon C
09:00 - 09:50Konferans
Brain Aging: Determinants That Could Lead To Or Prevent Cognitive Decline
Prof. Dr. Michelle Adams
Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üy. Dicle Dövencioğlu
09:50 - 10:00Ara
10:00 - 11:30Panel: Nörobilim çalışmalarında yeni teknikler ve beyne ilaç taşıma stratejileri
Moderatör: Prof. Dr. Yasemin Gürsoy-Özdemir
Konuşmacılar:
Dr. Esra Özkan
Dr. Öğr. Üy. Emel Sokullu
Prof. Dr. Sibel Bozdağ Pehlivan
Dr. Emine Şekerdağ
Panel: Farklı açılardan yetişkin beyindeki nöron gelişimine ve kaybına bakış
Moderatör: Dr. Burcu Kasapoğlu
Konuşmacılar:
Dr. Öğr. Üy. Mehmet Ozansoy
Dr. Öğr. Üy. Bilal Ersen Kerman
Doç. Dr. Çağhan Kızıl
Panel: Sinirbilimde görüntüleme ile üç boyutlu modelleme ve simülasyon
Moderatör: Prof. Dr. İlkan Tatar
Konuşmacılar:
Prof. Dr. İlkan Tatar
Prof. Dr. Melike Mut Aşkun
Dr. Öğr. Üy. İlkay Işıkay
Dr. Öğr. Üy. Şahin Hanalioğlu
Prof. Dr. Kader Karlı Oğuz
Doç. Dr. Gökçen Çoban Çiftçi
Dr. Öğr. Üy. Cengiz S. Aşkun
11:30 - 12:30Poster Tartışma
12:30 - 13:00Öğlen Arası
13:00 - 13:15Sponsor Sunumu
Zeiss
Erman Soydan
13:30 - 14:20Konferans
What the brain oscillations tell us?
Prof. Dr. Canan-Başar Eroğlu
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Bahar Güntekin
14:20 - 14:30Ara
14:30 - 16:00Panel: Nöroinflamasyon
Moderatör: Prof. Dr. Turgay Dalkara
Konuşmacılar:
Prof. Dr. Aslı Tuncer
Dr. Öğr. Üy. Evren Erdener
Prof. Dr. Emine Eren-Koçak
Prof. Dr. Turgay Dalkara
Panel: Sayı algısı ve diskalkulinin nöral temelleri: Yapısal, fonksiyonel, gelişimsel değerlendirme ve hastalık imzası
Moderatör: Prof. Dr. Metehan Çiçek
Konuşmacılar:
Prof. Dr. Metehan Çiçek
Prof. Dr. İlkay Ulusoy
Dr. Öğr. Üy. Sertaç Üstün
Uzm. Psk. Gözde Vatansever
Panel: Bilişsel işlemleme, sağlıklı yaşlanma ve bilişsel bozuklukların salınımsal dinamiği
Moderatörler: Prof. Dr. Sirel Karakaş ve Prof. Dr. Bahar Güntekin
Konuşmacılar:
Prof. Dr. Sirel Karakaş
Prof. Dr. Canan Başar Eroğlu
Prof. Dr. Bahar Güntekin
Dr. Emine Elif Tülay
16:00 - 16:20Ara
16:20 - 17:50Sözel Sunumlar
Moleküler ve hücresel sinirbilim
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Emel Ulupınar
Prof. Dr. Esat Adıgüzel
Sözel Sunumlar
Davranış ve bilişsel sinirbilim - 1
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Görsev Yener
Dr. Öğr. Üy. Burcu Ayşen Ürgen
Sözel Sunumlar
Nörogörüntüleme ve nöromikroskopi
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Kader Karlı Oğuz
Doç. Dr. Emine Ülkü Sarıtaş
17:50 - 18:10Ara
18:10 - 19:00Konferans
Brain dynamics and flexible behaviors
Assoc. Prof. Lucina Uddin
Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üy. Burcu Ayşen Ürgen
8 Kasım 2020, Pazar
Salon ASalon BSalon C
09:00 - 09:50Konferans
In-vivo imaging of brain iron and myelin using MRI
Assoc. Prof. Jongho Lee
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Tolga Çukur
09:50 - 10:00Ara
10:00 - 11:30Panel: Bilişsel sinirbilim ve insan-robot etkileşiminde disiplinlerarası çalışmalar
Moderatör: Dr. Öğr. Üy. Burcu Ayşen Ürgen
Konuşmacılar:
Dr. Öğr. Üy. Burcu Ayşen Ürgen
Dr. Öğr. Üy. Murat Perit Çakır
Doç. Dr. Cengiz Acartürk
Gizem Özen
Panel: Hesaplamalı sinirbilim: Kortikal bilgi temsillerinden beyin-makine arayüzlerine
Moderatör: Doç. Dr. Tolga Çukur
Konuşmacılar:
Prof. Dr. Uğur Halıcı
Prof. Dr. Ziya İder
Doç. Dr. Tolga Çukur
Dr. Öğr. Üy. İsmail Uyanık
Panel: Epileptogenezin nörobiyolojisindeki güncel gelişmeler
Moderatör: Prof. Dr. Filiz Onat
Konuşmacılar:
Prof. Dr. Filiz Onat
Doç. Dr. Özlem Akman
Doç. Dr. Nihan Çarçak
Prof. Dr. Sibel Velioğlu
11:30 - 12:30Poster Tartışma
12:30 - 13:30Öğlen Arası
13:30 - 14:20Konferans
Critical role of cerebral microcirculation in neurodegeneration and neuroprotection
Prof. Dr. Turgay Dalkara
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Kader Karlı Oğuz
14:20 - 14:30Ara
14:30 - 16:00Panel: Noninvaziv nöromodülasyon ve nörogörüntüleme; nöromodülasyonu kişiselleştirme
Moderatör: Prof. Dr. Lütfü Hanoğlu
Konuşmacılar:
Prof. Dr. Lütfü Hanoğlu
Doç. Dr. Zübeyir Bayraktaroğlu
Dr. Öğr. Üy. Cihan Bilge Kayasandık
Tuba Aktürk
Panel: Hastalıkta ve sağlıkta nöromodülatör sistemlere interdisipliner bir bakış
Moderatör: Dr. Öğr. Üy. Çağrı Ünal
Konuşmacılar:
Dr. Öğr. Üy. Çağrı Ünal
Dr. Öğr. Üy. Bengi Ünal
Dr. Öğr. Üy. Güneş Ünal
Dr. Öğr. Üy. Mehmet Kocatürk
Panel: Üstbilişin nörobiyolojik temelleri: EEG/OİP bulguları
Moderatör: Prof. Dr. Metehan Irak
Konuşmacılar:
Prof. Dr. Metehan Irak
Can Soylu
Uzm. Psk. Berna Güler
Uzm. Psk. Berkhan Karslı
16:00 - 16:20Ara
16:20 - 17:50Sözel Sunumlar
Nöral ağlar ve hesaplamalı sinirbilim
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Ziya İder
Prof. Dr. Burak Güçlü
Sözel Sunumlar
Sinir sistemi hastalıkları ve tedavi yaklaşımları
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Filiz Onat
Dr. Öğr. Üy. Sezen Kıslal
Sözel Sunumlar
Davranış ve bilişsel sinirbilim - 2
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Tamer Demiralp
Dr. Öğr. Üy. Murat Perit Çakır
17:50 - 18:10Ara
18:10 - 19:00Konferans
Contextual influences on visual processing
Prof. Tom Albright
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Hulusi Kafalıgönül
9 Kasım 2020, Pazartesi
Salon ASalon BSalon C
09:00 - 09:50Konferans
Perceptual learning and neural plasticity in adult human brain
Prof. Fang Fang
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Hüseyin Boyacı
09:50 - 10:00Ara
10:00 - 11:30Panel: Sinirbilimde doktora programları: farklılıklar, eksiklikler, avantajlar, dezavantajlar, çözümler
Moderatör: Prof. Dr. Esat Adıgüzel
Konuşmacılar:
Prof. Dr. Turgay Dalkara
Prof. Dr. Erdem Tüzün
Prof. Dr. Neslihan Serap Şengör
Prof. Dr. Lütfiye Kanıt
Doç. Dr. Hulusi Kafalıgönül
Prof. Dr. Uğur Halıcı
Panel: Kognisyonda elektrofizyolojik belirteçler
Moderatör: Prof. Dr. Canan Kalaycıoğlu
Konuşmacılar:
Prof. Dr. Canan Kalaycıoğlu
Dr. Öğr. Üy. Nakşidil Yazıhan
Dr. Öğr. Üy. Simge Aykan
Dr. Öğr. Üy. Seren Düzenli Öztürk
Panel: Görsel algıda imgenin, öngörünün ve sürenin rolleri
Moderatör: Dr. Öğr. Üy. Dicle Dövencioğlu
Konuşmacılar:
Doç. Dr. Hüseyin Boyacı
Dr. Öğr. Üy. İnci Ayhan
Dr. Öğr. Üy. Dicle Dövencioğlu
11:30 - 12:30Poster Tartışma
12:30 - 13:30Öğlen Arası
13:30 - 14:20Konferans
Neurovascular Inflammatory Mechanisms of Headache
Prof. Dr. Hayrunnisa Bolay Belen
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Metehan Çiçek
14:20 - 14:30Ara
14:30 - 16:00Sözel Sunumlar
Sinir sistemi hastalıkları ve tedavi yaklaşımları - 2
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Ergin Atalar
Doç. Dr. Ramazan Üstün
Sözel Sunumlar
Davranışsal ve bilişsel sinirbilim - 3
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Ertan Yurdakoş
Prof. Dr. Kemal Türker
Sözel Sunumlar
Nöral fonksiyon, duyusal ve motor sistemler
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Gülgün Şengül
Prof. Dr. Burak Güçlü
16:00 - 16:20Ara
16:20 - 17:10Konferans
Motor neuron biology and novel insights into the molecular mechanisms of motor neuron degeneration
Prof. Dr. Emel Ulupınar
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Sirel Karakaş
17:10 - 17:30Kapanış