Kurslar

Ünvan - Ad Soyad - Telefon Numarası - Kurumu - E posta
Hedef kitlenin daha önceden sahip olması gereken ardalan bilgi/beceri gereksinimi varsa bu bölümde belirtilmelidir
- En fazla 300 kelime olacak şekilde kursun kısa bir tanıtımı burada yapılmalıdır
- Bu bölüm kursa katılımcı başvurusu alınması sırasında kongre web sitesinde ve kongre kitabında da yer alacak bölümdür.

Eğitim Yöntemleri, Kurs Formatı ve Süresi

- Kurs için gerekli fiziksel ortam (oda büyüklüğü, masa-sandalye sayısı vb) ve teknik altyapı (internet, bilgisayar, barkovizyon vb) ve diğer gereksinimler burada belirtiniz.
- Eğer varsa, kursun organizasyonuna katkıda bulunacak kuruluşları ve katkı düzeylerini belirtiniz.

Kurslar

  •  18. Ulusal Sinirbilim Kongresi kapsamında 16 Mayıs 2020 Cumartesi günü her düzeyde sinirbilimcilere yönelik olarak dört farklı kurs düzenlenecektir.
  •  Kurs programı web sayfasında ayrıca sunulacak ve katılımcılara gönderilecektir.
  •  Kurs kapasiteleri sınırlı olduğundan başvuru niteliği ile birlikte başvuru sırası da göz önünde bulundurulacaktır.