Bildiri Gönderimi

Bildiri Gönderimi

BU SAYFADAN SADECE SÖZEL VE POSTER BİLDİRİLERİN ÖZETLERİ YÜKLENECEKTİR.

Son Bildiri Özeti Gönderme Tarihi: 14 Eylül 2020
GENEL KURALLAR
  1. Özetler kongre web sayfasından on-line gönderilecektir; sözel ve poster bildiri özetleri sistemden bağımsız olarak e-posta veya posta yoluyla kabul edilmeyecektir.
  2. Bir yazar en çok iki bildiri sunmak üzere başvuru yapabilir, daha fazla sayıda bildiride ise sunum yapmadan eş yazar olarak yer alabilir.
  3. Poster veya sözel sunumlar için tercih belirtilmesi gerekmektedir. Sözel sunumlar çevrimiçi platformda canlı olarak sunulacaktır. Poster sunumları ise yazar tarafından kaydedilmiş çevrimdışı video kaydı olarak sunulacaktır.
  4. Bildiriler Bilim Kurulunun belirleyeceği hakemler tarafından değerlendirilecek ve buna göre kabul edilecektir.
  5. Bildirilerin, sözel veya poster sunum olarak kabul edilmesine Bilim Kurulu karar verir.
  6. Çalışmanın ödül verilecek çalışmalar kapsamında değerlendirilmesi için, başvuru aşamasında ”ödüle başvurmak istenildiğinin” belirtilmesi gerekmektedir.
  7. Türkçe ve İngilizce özetlerin yer alacağı Kongre Özet Kitabı katılımcılara sunulacak, ayrıca pdf olarak kongre ve dernek web sayfamızda yayımlanacaktır. İngilizce özetlerin ayrıca hakemli bir dergide yayınlanması planlanmaktadır.
BİLDİRİ ÖZETİ HAZIRLANMASI VE YAZIM KURALLARI

Özetler Türkçe ve İngilizce olarak ve yazım kurallarına özen gösterilerek hazırlanmalıdır.
Özetin Konusu
Özetin USK ana konularının listelendiği “Konular” sayfasındaki ana başlıklardan hangisine ait olduğu belirtilmelidir. Bu hem hakemlere yönlendirme hem de bildirinin hangi oturumda yer alacağının saptanması açısından önemlidir.
Başlık
Başlığın sadece ilk harfi büyük yazılmalı, boşluklar dahil, yazarlar ve kurum isimleri hariç toplam 100 karakteri geçmemelidir. Başlıkta standart kısaltmalar kullanılabilir, ancak kimyasal bileşiklerin kısaltılmış adları kullanılamaz.
Özet Metni
Özet metni, destek metni dahil, anahtar sözcükler hariç toplam 300 kelimeyi geçmemelidir. Standart kısaltmalar kullanılabilir, ancak kimyasal bileşikler için kısaltma kullanılacaksa bileşiğin tam adı yazıldıktan sonra kısaltılmış adı parantez içinde belirtilmelidir. Özet aşağıda belirtilen bölümleri içermelidir, tablo ve şekil içermemelidir.
Amaç (Objectives): Çalışmanın neden yapıldığı net ve açık bir şekilde belirtilmelidir.
Gereç ve Yöntem (Methods): Kullanılan yöntem ve/veya modeller amacı gerçekleştirmeye uygun olmalıdır. Çalışmaya alınan denek türü ve sayısı mutlaka belirtilmelidir.
Bulgular (Results): Önemli bulgular istatistik sonuçlarıyla birlikte belirtilmelidir.
Sonuç (Conclusion): Çalışmanın bulgularına göre varılan sonuçlar belirtilmelidir.
Varsa çalışmayı destekleyen kurum/kuruluşlar destek kodu ile birlikte sonuç bölümünün sonunda belirtilebilir. Destek metni 300 kelimelik özet metni sınırına dahildir.
Anahtar sözcükler (Keywords): En az 3, çok 5 adet anahtar sözcük belirlenmelidir.

Önemli Not: İngilizce özetlerin hakemli bir dergide yayınlanması planlanmaktadır. Özetlere herhangi bir redaksiyon hizmeti verilmeyeceği için her iki dilde de yazım hatalarına azami özen gösterilmelidir. Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur.

Bildiri gönderimiyle ilgili sorularınızı usk2020@umram.bilkent.edu.tr adresine gönderebilirsiniz.