Bilimsel Program Dosyasını indirmek için linki takip ediniz. (8-12 Nisan 2011)

Scientific Program (April, 8-12)

Kongre Özet Kitapçığı (Abstract Book)

 

 

 

Saat/Hours

8 Nisan Cuma / April 8th, Friday

10:00-17:00

KURSLAR / COURSES (WORKSHOPS)

 

Kurs 1 / Course 1:  

Nöroglia  

(Yeditepe Üniversitesi - Güzel Sanatlar Konferans Salonu / Yeditepe University- Güzel Sanatlar Hall).

Eğiticiler / Lecturers : Bayram Yılmaz, Alexej Verkhratsky, Ahmet Ayar, Ertuğrul Kılıç

 

Kurs 2 / Course 2:  

Nörogörüntüleme SPM Uygulamaları: İşlevsel Manyetik Rezonans Görüntülerinin İstatistiksel Parametrik Haritalanması  

Neuroimaging SPM Applications: Statistical Parametric Mapping of Functional Magnetic Resonance Images

(Boğaziçi Üniversitesi - Kandilli Kampüsü / Bogazici University - Kandilli Campus)

Eğiticiler / Lecturers : Ahmet  Ademoğlu, Adil Deniz Duru, Sinem Burcu Erdoğan, Esin Karahan

 

Kurs 3 / Course 3:  

Deneysel ve Klinik Çalışmalarda Nörostereoloji

Neurostereology in Experimental and Clinical Studies

(İstanbul Üniversitesi - İstanbul Tıp Fakültesi / Istanbul University - Istanbul Faculty of Medicine)

Eğiticiler / Lecturers : Süleyman Kaplan, Berrin Zuhal Altunkaynak, Muhammet Eyüp Altunkaynak, Mehmet Emin Önger, Ebru Ayrancı

 

Kurs 4 / Course 4:  

Transkranyal Manyetik (TMS) ve Elektriksel  (TES) Uyarım Yöntemleri

Transcranial Magnetic (TMS) and Electrical (TES) Stimulation Techniques

(İstanbul Üniversitesi - İstanbul Tıp Fakültesi / Istanbul University - Istanbul Faculty of Medicine)

Eğiticiler / Lecturers : Emre Öge, Sacit Karamürsel, Adnan Kurt,  Necla Sözer  Topçular, Görkem Alban


 

 

 
ULUSAL SİNİRBİLİM KONGRESİ - USK 2010 - 9-12 Nisan 2011 İstanbul Üniversitesi, İSTANBUL